Friday, January 24, 2014

VERKLARING VAN DE HAIFA-CONFERENTIE CONFERENTIE VOOR EEN MIDDEN-OOSTEN VRIJ VAN KERN- EN MASSAVERNIETIGINGSWAPENSBegin december 2013 nam intal deel aan de Haifa-conferentie. In de aanloop van deze conferentie werd de Israëlische coalitie voor ontwapening van kern- en massavernietigingswapens in het Middel-Oosten opgericht. Hieronder vinden jullie de slotverklaring.

Lees hier het verslag van de conferentie: Israëlische hypocrisie over nucleaire wapens kent geen grenzen

Verklaring van de Haifa-conferentie voor een zone vrij van kern- en massavernietigingswapens in het Midden-Oosten gehouden te Haifa, Israël, op 5 en 6 december 2013.
Uit vrees voor de onmiddellijke dreiging van een nieuwe catastrofale oorlog in het Midden-Oosten, een regio die de grondstoffen voorziet voor grote wereld-economieën en door de mislukking van de Helsinki conferentie dat een proces had kunnen opstarten om een dergelijke oorlog te helpen voorkomen, werd er in Haifa een historische conferentie georganiseerd onder de slogan “Als Israël niet naar Helsinki komt, komt Helsinki naar Israël”. Een coalitie van huidige en voormalige Israëlische parlementsleden, samen met lokale en internationale vredes- en mensenrechtenactivisten, kwam samen in Haïfa, Israël, op 5 en 6 december om er op te roepen voor een zone vrij van kern- en massavernietigingswapens in het Midden-Oosten en een wereld zonder kernwapens.
Voormalig Amerikaans president Jimmy Carter schreef in een brief aan de conferentie: “Een Midden-Oosten vrij van massavernietigingswapens is een redelijke en haalbare doelstelling”. Hij voegde hieraan toe: “ik prijs de organisatoren van deze conferentie voor dit belangrijke initiatief en roep alle staten in de regio op om onmiddellijk stappen te ondernemen om zich te ontdoen van deze gevaarlijke wapens in dit gevoelige deel van de wereld”.
De Haifa conferentie sprak haar steun uit voor het snel bijeenroepen van de Helsinki Conferentie om een kernwapenvrije zone te creëren. De Helsinki conferentie is:
 • Unaniem gemandateerd door de NPT herzieningsconferentie van de VN te New York in 2010;
 • Geëist door de meeste hoge vertegenwoordigers van overheden die vergaderden over nucleaire ontwapening bij de VN te New York in september 2013;
 • Herbevestigd door de Algemene Vergadering van de VN in december 2013 en
 • Ondersteund door de beweging van niet-gebonden landen
Wij erkennen het belang van de twee akkoorden die momenteel een oorlog voorkomen: Syrië dat haar chemische wapens vernietigt en Iran dat samen met de internationale groep van landen op diplomatieke wijze de onenigheid over het Iranees nucleair programma wil aanpakken. Wij verwelkomen zowel de komende onderhandelingen in Genève om de oorlog in Syrië te beëindigen als de lopende gesprekken met Iran.
De Haifa-conferentie juicht de vorming van de Israëlische coalitie voor ontwapening van kern- en massavernietigingswapens in het Midden-Oosten toe die ontstond in de aanloop naar deze conferentie. De Israëlische coalitie zal verantwoordelijk zijn om haar eigen actieradius te vergroten en meer groepen te laten deelnemen aan dit nieuwe publieke debat, alsook om relaties aan te gaan met gelijkgezinde organisaties in de regio en de wereld. De leden van de coalitie geloven dat de tijd van nucleaire tegenstrijdigheden ver achter ons ligt en dat de globale en regionale omstandigheden een nieuw beleid vereisen. Dit beleid zou het belang erkennen van het einde van het Israëlisch nucleair monopolie. Met slechts twee mogelijke opties: ofwel nucleaire wapens voor iedereen, ofwel complete ontwapening van alle massavernietigingswapens in de regio, met inbegrip van Israël, Iran, Saoedi-Arabië en anderen. Onze keuze is erg duidelijk: wij streven naar een Midden-Oosten vrij van nucleaire wapens èn van alle massavernietigingswapens.
De coalitie verwerpt alle racistische uitspraken en dreigementen met regionale oorlogen, alsook alle aanmoedigingen voor het gebruik van geweld of van massavernietigingswapens.
Vijftig jaar geleden werd de Dimona Reactor gebouwd, de Israëlische coalitie gelooft dat de tijd rijp is voor een nieuw, anti-nucleair denken dat de burgers van Israël en de bevolking in de regio zal redden van de horror van nucleaire wapens. Niet alleen voor het geval dat Israël met deze wapens zou aangevallen worden, maar ook indien het zelf de aanvaller zou zijn. Wij ondersteunen deze eisen van de coalitie ten opzichte an de staat Israël:
 • Toewijding en volharding om een Midden-Oosten vrij van nucleaire- en massavernietigingswapens te bekomen;
 • Constructieve en goedbedoelde medewerking aan de Helsinki Conferentie
 • Aanwezigheid op de Mexico conferentie over de humanitaire impact van kernwapens in februari 2014;
 • Toetreding tot en ratificatie van alle verdragen en instrumenten gerelateerd aan kernwapens en massavernietigingswapens
 • Stop en verbod op de verwerving, productie, aanleg van voorraden, dreiging met of gebruik van kernwapens;
 • Onderwerpen van alle nucleaire sites aan toezicht en verificatie door het Internationaal Energie-agentschap;
 • Volledige openbare kennisgeving van alle radioactieve en giftige vervuiling van de lucht, aarde en het grondwater door de Dimona faciliteiten, die de gezondheid en de omgeving van Israëli’s, Palestijnen en de bevolking van buurlanden van de Middellandse Zee in gevaar brengt;
 • Sluiting, ontmanteling, inperking, sanering en volledige openbare kennisgeving van alle andere faciliteiten voor massavernietigingswapens;
 • Nucleaire ontwapening en volledige stopzetting van alle plannen om kernwapens te ontwikkelen in de regio is een essentieel onderdeel om vrede te bereiken en zou moeten helpen om de Israëlische bezetting van Palestijnse en Arabische gebieden te beëindiging als onderdeel van een rechtvaardige, vredige en langdurige oplossing
 • De gelijkwaardige deelname van vrouwen op alle niveaus aan debat, beleidsbeïnvloeding en diplomatie in het implementeren van deze eisen.
We roepen de internationale gemeenschap op deze eisen van de Israëlische coalitie te steunen en om verder campagne te voeren voor een kern- en massavernietigingswapen-vrije zone in het Midden-Oosten door:
 • het bestaan van de Israëlische Coalitie bekend te maken;
 • deze verklaring te verspreiden;
 • de petitie die de VN oproept om de Helsinki Conferentie te laten doorgaan, te verspreiden;
 • het promoten van de implementatie van bovenstaande eisen.
Met oprechte droefheid nam deze conferentie kennis van de dood van Nelson Mandela. Wij beschouwen onze inspanningen als een voortzetting van de doelen waar hij zijn leven aan gewijd heeft: bevrijding, verzoening en afschaffing van kernwapens.
Al deze inspanningen, zullen in deze kritische tijden, leiden tot de wereldwijde uitroei van kernwapens en massavernietigingswapens, en aldus de spanningen en geschillen die tot oorlog leiden verminderen. Wij aanvaarden de plicht om dit verdrag te implementeren.
Israeli Coalition
 • Issam Makhoul Chairperson of Emil Touma Institute for Palestinian and Israeli Studies Former MK
 • Avraham Burg Senior Fellow and International Coordinator in Bruno Kreisky Forum for International Dialogue, Former Speaker of Israeli Knesset
 • Prof. Naomi Chazan Dean of School of Government and Society in the Academic College of Tel-Aviv-Yaffo
 • Dr. Dov Khenin, MK
 • Mossi Raz Former MK, Chairperson of the of the "Israeli Anti-Nuclear Movement"
 • Tamar Gozansky President of the Movement of Democratic Women in Israel, Former MK
 • Gideon Spiro Journalist and Member of the Committee for a Middle East Free from Atomic, Biological and Chemical Weapons
 • Dr. Ruchama Marton President and Founder of Physicians for Human Rights - Israel
 • Prof. Colman Altman Emeritus Professor, Department of Physics, Technion-Israel Institute of Technology
 • Aida Touma-Sliman Director of Women Against Violenc, Editor of Alitihad
 • Sharon Dolev Director of the Israeli Anti-Nuclear Movement
 • Prof. Avishai Ehrlich Academic College of Tel-Aviv-Yaffo
 • Dr. John Assi An-Najah University, Director of the UNESCO Chair
 • Akiva Eldar Al-monitor, Journalist
 • Adam Keller Gush Shalom
 • Michael Warshivsky Alternative Information Center
 • Dr. Edna Gorney Isha L'Isha - Haifa Feminist Center
 • Fathia Sageer General secretary of the Movement of Democratic Women in Israel
 • Dr. Asher Davidi Tel Aviv University
 • Prof. Dani Filc Ben Gurion University
 • Dr. Ishai Menuchin Director of The Public Committee Against Torture.
 • Dr. Ahmad Massarwi
 • Dr. Ofer Cassif Hebrew University
 • Dr. Hatim Kanaaneh Physicians for Human Rights - Israel
 • Hillel Schenker Co-editor of Palestine-Israel Journal
 • Uri Weltmann Teacher
International Delegates
 • Alfred Marder Honorary President of the International Association of Peace Messenger Cities (USA)
 • Prof. Tadatoshi Akiba Former Mayor of Hiroshima and Chairperson of the Middle Powers Initiative (JAPAN)
 • Jacqueline Cabasso Director ofWestern States Legal Foundation Working for Peace & Justice in a Nuclear Free World (USA)
 • Michelle Demessine French Senate member
 • Wolfgang Gehrcke Member of the German Bundestag
 • Dr. Henry Lowendorf US Peace Council
 • Dusan Stojanovic Deputy Secretary General of the International Association of Peace Messenger Cities (SLOVENIA)
 • Prof.Fanny-Michaela Reisin President of the International League for Human Rights - FIDH/AEDH (GERMANY)
 • Mathilde caroly Communist Party of France, Foreign Relationships
 • Aymeric Duvoisin Communist Party of France
 • Irene Eckert Working Circle for Peace Policy (GERMANY)
 • Mamadou Diop Mouvement Senegalais de la Paix, Secretaire aux relations exterieures (SENEGAL)
 • Cathy Goodman US Peace Council (QATAR)
 • Odile Hugonot Haber The Women's International League for Peace and Freedom,Co-chair of the Middle East Committee (USA)
 • Mario Franssen Mouvement intal Beweging (BELGIUM)
 • Giorgos Koukoumas AKEL (CYPRUS)
 • Harri Gruenberg Die Linke (GERMANY)
 • Zisis Zannas SYRIZA (GREECE)
 • Edouard Brion, Mouvement Chretien pour la Paix (BELGIUM)
 • Madelyn Hoffman Executive Director of NJ Peace Action (USA)
 • Jeffrey Klein MA Peace Action (USA)
 • Olivette Mikolajczak AMPGN (IPPNW) (BELGIUM)
 • Teodora Velichkova Youth Organization of Socialist Party of Bulgari